Over NVAGT

 

Beroepsvereniging 

Na de eerste gestaltopleidingen in Vlaanderen waar ondermeer Laura Perls als gasttrainer optrad, ontstond de behoefte aan een beroepsvereniging. Op 20 februari 1976 werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie opgericht. Naast kwaliteitsbewaking ijverde de vereniging via studiedagen en congressen voor de bevordering van de gestaltbenadering.

Veel weerklank kregen bijvoorbeeld congressen over zingeving (1986), overdracht (1989), borderline-patiënten (1990) of wegen tot herstel (1996).
Met de oprichting van de NVAGT werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie omgevormd tot Afdeling Vlaanderen. Ook het Gestaltnetwerk dat studenten van het opleidingsinstituut IVC groepeerde, trad toe tot de NVAGT.

Laura Perls

Afdelingen
Voorheen was er een Vlaamse en Nederlandse afdeling om recht te doen aan de culturele, maatschappelijke en juridische verschillen. Vanaf 2012 zijn deze afdelingen samen gegaan. Vanaf 2014 is een Vlaamse vereniging opgericht als onderdeel van de NVAGT. Deze vereniging heet deVBEGP: Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie. Deze vereniging is hier te vinden.

Franstalige therapeuten
Franstalige gestalttherapeuten zijn in België verenigd in de Société Belge de Gestalt. Meer over deze Franstalige tegenhanger kan u lezen op hun site http://www.mieux-etre.be/interactif/article.php3?id_article=596

_______________________________________________________________________________

Bestuur

Sinds april 2013 is het bestuur samengesteld om activiteiten van en voor de Vereniging te coördineren en zoveel mogelijk zaken met de betrokken leden af te stemmen. Op deze manier wil het bestuur de faciliteiten creëren voor een vitale vereniging waar ieder die de gestaltbenadering toepast in geestelijke gezondheidzorg en andere organisaties zich welkom voelt. Welkom om andere gestalt professionals te ontmoeten, elkaar te scholen en scherp te houden om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen met Gestalttherapie, -coaching, -counselling en -consultancy.

 Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit vier personen (zie hieronder), die worden ondersteund door de medewerkers van het NVAGT kantoor. Het DB komt 10 maal per jaar bijeen.

 

Ien van Duijnhoven / Voorzitter

 

Jessi Nabuurs / penningmeester


 

Maya van Zelst


 

Hilde Eilers

 

 

ERE-LEDEN 

In de NVAGT zijn er vele mensen zeer actief. Hieronder leden die een ere-lidmaatschap toegekend hebben gekregen voor hun significante bijdragen. Met het toekennen van een ere-lidmaatschap is de waardering hiervoor enigszins tot uitdrukking gekomen. 

 

Jan Lens was de eerste voorzitter van de NVAGT. Hij werd verkozen op de eerste bestuursvergadering in september 1999. Gedurende zijn voorzitterschap ontwikkelde een versnipperd en concurrerend Gestalt-veld zich tot een gedegen beroepsorganisatie. De kwaliteiten van Jan als verbindend voorzitter en zijn geduldig blijven zoeken van de dialoog hebben hierbij in belangrijke mate bijgedragen. 


Guus Klaren is Jan Lens in 2005 opgevolgd. Als voorzitter van de NVAGT heeft Guus veel geïnvesteerd in verbinden en het verenigen van leden van onze organisatie. Nadat in de beginperiode regels voor registratie werden opgesteld was er veel behoefte aan samen herinneren en vieren wat ons zo aanspreekt in die gestaltbenadering. Guus heeft ons geholpen uit de verstikkende bureaucratie te breken en terug contact te vinden met wat ons inspireert. 

 

Dorry Schopman nam in de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2009 officieel afscheid, na 10 jaar als ambtelijk secretaris van de NVAGT de vereniging te hebben gedragen en opgebouwd. In de ALV van 17 april 2010 heeft het bestuur haar een erelidmaatschap aangeboden voor haar bijdrage de afgelopen 10 jaar.

 

Paul Derkinderen is tijdens de ALV op 20 april 2013 benoemd tot ere-lid van de NVAGT wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging en de afdeling Vlaanderen in het bijzonder. Voor zijn nog steeds voortdurende bijdragen op bestuurlijk en inhoudelijk niveau gedurende een groot aantal jaren zijn wij hem zeer erkentelijk.