Vertrouwenspersonen

Na rijp beraad ging u sterk gemotiveerd in therapie. Uw therapeut is aangesloten bij onze beroepsorganisatie, de NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie). Wij willen dat het therapeutische proces dat u samen doorloopt goed verloopt en een positief resultaat heeft. Een therapeutische relatie is een kwetsbare relatie en u kunt het gevoel hebben dat uw vertrouwen wordt beschaamd of verstoord.
Uw therapeut verklaarde zich daarom nadrukkelijk akkoord in zijn of haar handelen de beroepscode van de NVAGT te respecteren. U kunt aan uw therapeut inzage vragen in deze code of ze raadplegen op deze website. zie Beroepscode.

Binnen onze organisatie zijn ook vier vertrouwenspersonen aangesteld. Twee in Nederland en twee in Vlaanderen; telkens een man en een vrouw. U kunt deze mensen contacteren als u vermoedt dat uw therapeut ernstige fouten maakt, als u het gevoel heeft niet langer fair behandeld te worden of als het vertrouwen verstoord is geraakt.
Een vertrouwenspersoon zal in eerste instantie vooral naar u luisteren en vervolgens onderzoeken hoe het conflict best kan worden besproken en opgelost. De vertrouwenspersoon kan hiervoor ook in contact treden met de betrokken therapeut en bemiddelend optreden.

Fred Besemer

Groenewege 128
2211 EP Noordwijkerhout
Nederland
+31 (0)252370873 
e-mail

Ernst Knijff

Morpheusstraat 27 
Berchem
België
+32 (0)33 21 97 94  
email

Antje Lehmann

Mjumster Wei 20 
9243 SK Bakkeveen
Nederland
+31 (0)51 65 41 464
email

Chris Vanderhaeghen

Opperije 359700 
Oudenaarde
België
+32 (0) 4 772 99 349
email

Fred Besemer

Ernst Knijff

Antje Lehmann

Chris Vanderhaeghen