Coach-counselors
Mw. J.A.M. Bots
Bergweg 250 A | 3035 BR | Rotterdam
06 42117585 | e-mail | http://www.josephinebots.nl


Mevrouw J.S. de Jong
Marleseweg 17 | 7683 PH | Den Ham
+31(0)54 67 502 39 | e-mail | http://www.tegenwicht.eu
A

Dhr. J. Dolderum
Lansinkweg 35 | 7584 BP | Enschede
065 56 884 43 | e-mail
C

Mevrouw A. Kruijsbergen- van Meteren
Alb. Thijmlaan 42 | 3842 ZC | Harderwijk
+31(0)34 14 171 36_ | e-mail
C

Mw. M.G. Kempink
Transformatorplein 6 | 6827 AC | Arnhem
0625097673 | e-mail | http://www.broosz.nl
GP CC Volwassenen, coaching&counselling, zelfsturende en zelforganiserende teams |

Dhr. S.J. Hoeksema
Tolweg 2 E | 3851 SK | Ermelo
0341-760460 | e-mail | http://www.sjtherapie.nl
C Volwassenen, Relatietherapie, Gezinstherapie, Coaching@Counselling |

Mw. G.M. Blijsie - de Graaf
Van Curlerstraat 7 | 3862 AV | Nijkerk
06-53370434 | e-mail | http://www.hrdsupport.nl
C Volwassenen, talentontwikkeling, coaching van teams & samenwerking versterken |

Mevrouw A.L. Vogelsanger
Ambt. Dorknopenlaan 9 | 1336 GA | Almere
+31(0)36 52 955 21 | e-mail
C

Dhr. S.J. Hoeksema
Eenspan 10 B | 3897 AL | Zeewolde
0341-760460 | e-mail | http://www.sjcc.nl
C Volwassenen, Relathietherapie, Gezinstherapie, Coaching & Counselling |

Mevrouw J.A.P. Nabuurs
Ornaje Nassaulaan 32 H | 1075 AP | Amsterdam
+31 0615963220 | e-mail | http://www.aandachtenco.nl
CC volwassenen en gezinstherapie |

Mevrouw D.G.M. Broeders
F.C. Dondersstraat 7 | 1402 CC | Bussum
+31(0)35 69 16 752 | e-mail
C

Mw. A. Koric
Varnasingel 610 | 3067 EZ | Rotterdam
06-39404204 | e-mail | http://www.almakoric.nl
GP CC Volwassenen, Relatietherapie |

Mw. C.M.P. Gielis
Heuvelstraat 9 | 5502 AA | Veldhoven
06-1567245 | e-mail | http://www.saudade-begeleiding.nl
GP CC Volwassenen/Relatietherapie/groepsteherapie: jong volwassenen, adolecenten, sexueelmisbruik, trauma en rouwverwerking, stress en burnout |

Mevrouw M. De Geyter
Frans Reinemundlei 12 | 2900 | Schoten
+32(0)33 54 27 49 | e-mail
C

Dhr. P.R.M. Decuypere
Kasteelstraat 69 | 9660 | Brakel
+32 0497-797489 | e-mail | http://www.in-contact.be
GP therapeut kinderen/volwassenen/gezinstherapie/groepstherapie |

Mw. G. Van Gansberghe
Opperije 35 | 9700 | Oudenaarde
+32 0468270680 | e-mail
GP therapeut Volwassenen, jongeren vanaf 15 jaar |

Mw. A. Celis
Westkouter 31 | 8800 | Roeselare
32(0)47 28 748 70
C

De heer P. Smits
Prins de Salmlaan 6 | 3090 | Overijse
| e-mail
C

provincie: