Gestalttherapeut

Hoe werkt een Gestalttherapeut?
De Gestalttherapeut helpt u bij het doorleven en verwoorden van uw persoonlijke ervaringen om dichter bij uw beleving te komen. Hij kijkt hoe u contact maakt en wat u daarbij ervaart. Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen, benadert hij iedere cliënt als anders, uniek en individueel.
De therapeut gaat zorgvuldig te werk, benadert u met respect en zal u nergens toe dwingen. Hij creëert een veilige omgeving waarin u kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Wat kunt u verwachten na de therapie?
Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt beter uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen.

Gestalttherapie kan helpen bij

Welke vormen van Gestalttherapie zijn er?

Hoe lang duurt een therapie?
De duur van een therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, wensen en mogelijkheden. De therapeut zal in het begin de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. Later kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of dat de therapie korter duurt dan verwacht.

Welke afspraken maakt u?
Het is gebruikelijk dat de therapie begint met een kennismakingsgesprek. Dan volgt de intakefase waarin u bespreekt wat u met de therapie wilt bereiken en welke manier van werken daarvoor het beste is. Daarnaast maakt u afspraken over de duur, frequentie en kosten. In sommige gevallen vergoedt uw ziektekostenverzekeraar de kosten. Uw therapeut kan u hierover informeren.

Tarieven
Zoals bij iedere beroepsgroep het geval is, kan ook de NVAGT geen richtlijnen verstrekken over de te hanteren tarieven. Onlangs heeft de N.M.A. ( De Nederlandse Mededingings Autoriteit) hierover uitspraak gedaan vanwege het feit dat het vastleggen van tarieven in strijd is met de vrije-marktwerking.