2017

De ethische code NVAGT

De NVAGT kent een nieuwe ethische code, bestaande uit een algemeen ethische code en 3 beroepscodes. De algemeen ethische code is van toepassing op alle leden van de NVAGT. De beroepscodes zijn van toepassing op respectievelijk de gestalttherapeut, de gestaltsupervisor en de gestaltprofessional. De ethische code én de beroepscodes zijn vastgesteld op de ALV van 25 maart 2017. In de rechterkolom vind je een link naar de ethische code incl. de 3 beroepscodes, het klachtenprotocol, de klachtrouting en het klachtenformulier.

Klik hier voor de ethische code. 

klik hier om het klachtenprotocol te downloaden en hier voor de klachtrouting.

klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

Wilt u:

neem dan contact op met de NVAGT. Telefoon: 0031(0)20 423 45 45 of e-mail info@nvagt.eu

Postbus 2925
1000 CX Amsterdam
T +31 (0)20 423 4545
www.nvagt-gestalt.org